ادبیات واقعیت را در چه می بینید http://avazedel.mihanblog.com 2020-05-25T00:34:53+01:00 text/html 2011-10-25T18:00:03+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو رازهای موفقیت در زندگی(نکته6) http://avazedel.mihanblog.com/post/18 <P align=center><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif" size=3>همیشه و در همه جا با رویی خوش با دوست دارانت برخورد کن .</FONT></STRONG></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>امام علی (ع) :</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>هیچ گاه به کسی که از تو بیزار است ، روی نیاور و</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>هیچ گاه از کسی که به تو علاقه مند&nbsp;است روی بر نتاب .</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>بحارالانوار</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>Every where and every time treat</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>your friends with an open face</FONT></P> text/html 2011-10-18T19:21:55+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو رازهای موفقیت در زندگی(نکته5) http://avazedel.mihanblog.com/post/17 <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>روابط عمومی قوی داشتن از رازهای موفقیت هر شخص است ، آن را تقویت کن .</STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>امام حسین (ع) :</FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که</FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>&nbsp;با کسی که از او بریده&nbsp; رابطه برقرار کند .</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>One of the keys to success is having</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>friendly relations&nbsp;، improve it</FONT> </P> text/html 2011-10-14T16:16:54+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو رازهای موفقیت در زندگی(نکته4) http://avazedel.mihanblog.com/post/16 <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" size=4><STRONG><FONT face="times new roman,times,serif" size=3>موفقیت تودر پرتو دوست خوبی است که داری ، قدر آن را بدان .</FONT> </STRONG></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>پیامبر اکرم (ص) :</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT face="times new roman,times,serif">انسان مسلمان بعد از به دست آوردن سود اسلام ، سودی همچون </FONT><FONT face="times new roman,times,serif">برادری که برای خدا به دست می آورد ، کسب نکرده است .</FONT></FONT></P> <P><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>تنبیه الخواطر</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>You can become successful in the light</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>of having good friends</FONT> .</P> text/html 2011-10-11T22:43:30+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو رازهای موفقیت در زندگی(نکته3) http://avazedel.mihanblog.com/post/15 <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" size=3><STRONG>اگر از دوستت ناراحتی به او بگو تادوام دوستیتان تضمین شود.</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>امام علی (ع) :</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>گله کردن مایه حیات دوستی است</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>غررالحکم</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>Tell your friend if you are disappointed with him</FONT></P> <P align=left><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>if guarantees your friendship</FONT></P> text/html 2011-10-08T19:35:12+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو رازهای موفقیت در زندگی(نکته2) http://avazedel.mihanblog.com/post/14 <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=4>موفقیت ما در این است که همیشه خطوط قرمز دیگران را رعایت کنیم</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>امام صادق (ع)</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر زیرا با از بین رفتن</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>حرمت ، حیا نیز از میان می رود که نگه داشتن حرمت</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>مایه پایداری دوستی است .</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>تحفالقول</FONT></P> <P align=left><FONT size=2>To become sucessful observe</FONT></P> <P align=left><FONT size=2>people's personal boundaries</FONT></P> <P align=left>&nbsp;</P> text/html 2010-09-04T20:47:13+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو راز های مو فقیت در زندگی http://avazedel.mihanblog.com/post/13 <B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نکته 1</SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">فراموش نکن که همیشه پیشرفت ها مدیون تحمل سختی هاست.</SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">اما م علی (ع ) :</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">اگر شکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نهج البلاغه</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>Do not forget that a way to progress is</FONT> </SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>to tolerate hardships</FONT>.</SPAN></P></SPAN></B> text/html 2010-08-26T14:14:20+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو راه مو فقیت4 http://avazedel.mihanblog.com/post/9 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>این را به خاطر بسپارید شما برای آفرینش و نو آوری<SPAN>&nbsp; </SPAN>خلق شده اید پس زندگیتان را صرف کار های<SPAN>&nbsp; </SPAN>بیهوده نکنید و برای زیستن و زنده ماندن تلاش نکنید، زندگی کنید تا<SPAN>&nbsp; </SPAN>دست به خلقت بزنید.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>هیچ کار خدا بیهوده و عبث<SPAN>&nbsp; </SPAN>نیست بنابراین از آ فرینش شما هدفی بود ساعاتی را وقف خویش کنید ،به خویش بیندیشید که<SPAN>&nbsp; </SPAN>برای چه آمده اید آمدنتان بهر چه بود .خویش را موشکافانه مورد تحلیل وبرسی قرار دهید در درونتان نیرویی است که دیگران فاقد آنند.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>یکی از دلایل نا امیدی افراد این است که<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>نعمت را در دیگران می بینند و از نعمت درون خود غافلند پس نعمت های وجودتان را بر کاغذی مکتوب کنید و هر شبانه روز قبل از خواب آنان را مرور وکمی بیندیشید می بینید که<SPAN>&nbsp; </SPAN>کسی را باید شاکر باشید.این شکر نیروی وجودتان را دو چندان و نعمت وجودتان را جهانی می کند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>مطمئن باشید انسان ها خلیفه الله اند پس کارهایت باید خدا گونه باشد یعنی تو مسخر زمانه ای یعنی زمانه متعلق به<SPAN>&nbsp; </SPAN>توست نه تو متعلق به<SPAN>&nbsp; </SPAN>زمانه تو باید به زمانه بگویی چگونه باشد.در واقع باید خلقتی(کشفی) انجام دهی اگر چنین نکنی پاسخ گوی خالقی. و بدان انسانها<SPAN>&nbsp; </SPAN>آمده اند تا پرده از حقیقت کنار زنند<SPAN>&nbsp; </SPAN>پس خود را برای چنین روز بپروران.این را به خود بقبولان اگر خدا می تواند بیافریند پس تو که خدای زمینی تو نیز باید بتوانی خلق کتید .</FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-08-18T20:37:06+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو راه موفقیت 3 http://avazedel.mihanblog.com/post/8 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4><IMG alt="" hspace=150 src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:wwVVZ7E0xQzjWM:http://www.upload-jpg.com/view_thumb/6823e1042/098b.jpg" align=baseline border=0></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>هیچ وقت و در هیچ شرایط خود را کوچک تصور نکنید این شما هستید که به<SPAN>&nbsp; </SPAN>دنیا جهت می دهید خود را تسلیم شانس نکنید طوری رفتار کنید که گویی زمانه محتاج شماست نه، بهتر است بگویم باور کنید که وجود شما امری ضروری است وبدون خلقتتان جهان ناقص می شد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>اگر دارای هدفی هستید تا رسیدن و به وقوع پیوستن آن<SPAN>&nbsp; </SPAN>با کسی سخن نگویید<SPAN>&nbsp; </SPAN>اما این به منزله آن نیست<SPAN>&nbsp; </SPAN>که دیگران را از تکاپو و جهش دادن وراهنمایی محروم کنید اگر می خواهید در هدفتان پیروز باشید دیگران را در رسیدن به آرمانشان یاری رسانید شاید پله پیروزیتان با پله پیروزی او یکی باشد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>این را بیاموزیید انسان برای جمع آفرییده شده پس در جمع می توانید رشد کنید تا می توانید خود را با جمع وفق دهید.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>این نکته را به خاطر بسپارید قبل از شما افرادی تا نیمه راه، راه شما را پیموده اند<SPAN>&nbsp; </SPAN>آنان را بیابید و خود را به آنان نزدیک کنید آنان الگوو راهنمای خوبی برای شما تا رسیدن به آن مرحله هستند برای اینکه<SPAN>&nbsp; </SPAN>شکستشان <SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>را تکرار نکنید و یک قدم شما از آنان جلو ترید چون راه را می شناسید. </FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>تا می توانید زندگینامه بزرگان را مطالعه کنید چرا که آشنایی با مشکلاتشان و روش مقابله با آن نیروی قدرت<SPAN>&nbsp; </SPAN>شما را دو چندان کرده و انگیزه کافی برای داشتن هدف در شما ایجاد می کند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4></FONT></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-08-18T15:04:10+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو زیبا http://avazedel.mihanblog.com/post/7 <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>زیبایی ناپایداروفظیلت جاودانه است&nbsp;&nbsp; (گوته)</FONT></P></FONT> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>آرزو&nbsp;کن عشقبازی خدا با بندهاش بگیره . دعا کن اون قدر خودتو شناخته باشی که به اونی که خیلی دوسش داری نزدیک بشی جلوی همون سجده بزنی بعد بوی خوب خوش آمدگویی را حس کنی چه طوری؟دعا کن خدا بهترین لحظه وثانیه از نظر تو برای عشق بازی با پاک ترین بنده اش انتخاب کنه وقتی باشه که گلهای سرخ محمد (ص)را رو سرت بریزه هر برگی که آروم آروم جلوی چشات سر بخورند بیافتند زیر پات یعنی پذیرفته شدی لبخندشو به راحت میبینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-08-15T07:28:11+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو راه موفقیت 2 http://avazedel.mihanblog.com/post/6 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">&nbsp; <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>یکی از دلایل اصلی برای اینکه شما خودتان را خیلی حقیر و کوچک فرض می نماییداین است که شمابه خودتان قبولانده اید آنهایی که از شما بهتر هستند از شما نیز بهتر هستنداین موضوع صحت ندارد.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>محدودیتی وجود نداردبه جزء همان محدودیتی که خودتان با افکار بیهوده برای خود ایجاد می کنید.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>سعی کنید اهداف خود را به طور موشکافانه تعیین وسپس آنها را مکتوب کنیدو رویا های بزرگ را برای خود داشته باشید تنها رویاهای بزرگ می توانندروح انسان را وادار به حرکت نمایند.برای اینکه رویاهایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>زمان را 5 سال به جلو ببرید بعد زندگی در آن را ترسیم کنید.این شما هستید که باید تصویر آن رادر ذهنتان مجسم کنید.پس باید تصاویر را کاملآواضح ترسیم نماییدشما باید انگیزه کافی را در خود ایجاد نماییدوقتی تصویر ذهنی روشنی از وضعیت آینده تان خلق نمایید برای تبدیل آن به واقعیتی قابل ملموس فردی مثبت تر و دارای انگیزه قوی تر خواهید بود بدین گونه شما می توانید استعدادهای ذاتی خودتان را تقویت نماییدو باعث شوید تاایده های زیادی در ذهنتان شکل بگیرد که می توانند باعث تحقق تصاویر ذهنیتان شوند.با این کار اعتماد به نفستان بیشتر شود.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>گرد آورنده : مهندس مقتدا</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=4>نویسنده : سی پی یو<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"></FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2010-08-09T18:07:52+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو راه موفقیت http://avazedel.mihanblog.com/post/3 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>انسان همیشه مشکلات را نباید در پیرامون خود بررسی کند.چون همیشه در طبیعت و کائنات مشکلات وجود دارندو مو جب پخته شدن انسانها می شوداما چگونه این مشکلات پایان می یابد.کاملترین انسانها<SPAN>&nbsp; </SPAN>بجای عوض کردن شرایط ، خود را سریعآ با شرایط جدید وفق می دهند پس باید خود را با دنیای جدید وفق دهیم کمی به خودمان فکر کنیم که چگونه با طبیعت کنار بیاییم و خود را طوری با آن وفق دهیم که روزگار به مراد ما بچرخد.پس باید خود را خوب بشناسیم( نیازها – ضعف ها و توانمندیها یمان ) و بعد به دنبال کشف استعدادها و حل مشکلات و بر طرف کردن نیازهایمان باشیم.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>برای اینکه از اکثریت جلو بیفتید باید منضبط باشید انضباطی که اکثر افراد فاقد آن می باشند.باید خود را به فردی که می تواند ومی خواهد به چنین هدفی برسد نزدیک کنیم.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>در زیر آسمان هیچ چیز نو وتازه وجود ندارد این انسان است که دارای ذهن خلاق است و خداوند این قدرت را به هیچ موجودی جزء انسان نداده است.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>طبیئت بی طرف است. برای آن هیچ فرقی نمی کند که شما جزء چه گروهی هستید و به کدام طبقه اجتماعی تعلق دارید.اگر شما همان کاری را که افراد موفق دیگر انجام داده اند انجام دهید پس باید همان نتیجه را بدست آوریدکه آنها بدست آورده اند.همیشه این نکته را به خاطر بسپارید که هیچکس بهتر از شما وهیچکس زرنگتر از شما نمی تواند باشد افکار مبهم ونا خوشایند را از ذهنتان بیرون بیاوریدو سعی کنید خود را دست کم نگیرید.</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right>گرد آورنده : مهندس مقتدا</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=4><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'">نویسنده:سی پی یو<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/41.gif"></SPAN></FONT></FONT></P></SPAN> text/html 2010-08-08T06:22:16+01:00 avazedel.mihanblog.com سیده سی پی یو واقعیت را در چه می بینید http://avazedel.mihanblog.com/post/1 <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>در دنیای امروز من چیزی که به تصویر کشیده می شود دنیای واقعی نیست هر کس روند زندگی را در چیزی دنبال می کنندکه شاید اصلآ ارزش ندارد حیف ! تعداد کسانی که&nbsp;این راز را &nbsp;بدانند خیلی کم است برخی هدف از آفرینش خود را در پیشرفت و نو آوری می پندارند و برخی حرص دنیای فانی دارند و برخی برای صعود خود حقوق دیگران را زیر پا گذاشته وفقط به خویش می اندیشند.</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>ولی سوال مهم این است فانوس جاده موفقیت ما روشن هست یا باید در انتظار نور مهتاب بود؟آیا آنچه می اندیشیم با حقیقت مطابقت دارد یا نه؟</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>خوشا آنکه حقیقت را یافت و...</FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=4>نویسنده:سیده سی پی یو<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/52.gif"></FONT></P> <P align=right><FONT face="times new roman,times,serif" size=4></FONT>&nbsp;</P>