ادبیات واقعیت را در چه می بینید tag:http://avazedel.mihanblog.com 2020-05-25T14:46:56+01:00 mihanblog.com رازهای موفقیت در زندگی(نکته6) 2011-10-25T18:00:03+01:00 2011-10-25T18:00:03+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/18 سیده سی پی یو همیشه و در همه جا با رویی خوش با دوست دارانت برخورد کن . امام علی (ع) : هیچ گاه به کسی که از تو بیزار است ، روی نیاور و هیچ گاه از کسی که به تو علاقه مند است روی بر نتاب . بحارالانوار Every where and every time treat your friends with an open face همیشه و در همه جا با رویی خوش با دوست دارانت برخورد کن .

امام علی (ع) :

هیچ گاه به کسی که از تو بیزار است ، روی نیاور و

هیچ گاه از کسی که به تو علاقه مند است روی بر نتاب .

بحارالانوار

Every where and every time treat

your friends with an open face

]]>
رازهای موفقیت در زندگی(نکته5) 2011-10-18T19:21:55+01:00 2011-10-18T19:21:55+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/17 سیده سی پی یو روابط عمومی قوی داشتن از رازهای موفقیت هر شخص است ، آن را تقویت کن . امام حسین (ع) : قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که  با کسی که از او بریده  رابطه برقرار کند . One of the keys to success is having friendly relations ، improve it روابط عمومی قوی داشتن از رازهای موفقیت هر شخص است ، آن را تقویت کن .

امام حسین (ع) :

قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که

 با کسی که از او بریده  رابطه برقرار کند .

One of the keys to success is having

friendly relations ، improve it

]]>
رازهای موفقیت در زندگی(نکته4) 2011-10-14T16:16:54+01:00 2011-10-14T16:16:54+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/16 سیده سی پی یو موفقیت تودر پرتو دوست خوبی است که داری ، قدر آن را بدان . پیامبر اکرم (ص) : انسان مسلمان بعد از به دست آوردن سود اسلام ، سودی همچون برادری که برای خدا به دست می آورد ، کسب نکرده است . تنبیه الخواطر You can become successful in the light of having good friends . موفقیت تودر پرتو دوست خوبی است که داری ، قدر آن را بدان .

پیامبر اکرم (ص) :

انسان مسلمان بعد از به دست آوردن سود اسلام ، سودی همچون برادری که برای خدا به دست می آورد ، کسب نکرده است .

تنبیه الخواطر

You can become successful in the light

of having good friends .

]]>
رازهای موفقیت در زندگی(نکته3) 2011-10-11T22:43:30+01:00 2011-10-11T22:43:30+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/15 سیده سی پی یو اگر از دوستت ناراحتی به او بگو تادوام دوستیتان تضمین شود. امام علی (ع) : گله کردن مایه حیات دوستی است غررالحکم Tell your friend if you are disappointed with him if guarantees your friendship اگر از دوستت ناراحتی به او بگو تادوام دوستیتان تضمین شود.

امام علی (ع) :

گله کردن مایه حیات دوستی است

غررالحکم

Tell your friend if you are disappointed with him

if guarantees your friendship

]]>
رازهای موفقیت در زندگی(نکته2) 2011-10-08T19:35:12+01:00 2011-10-08T19:35:12+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/14 سیده سی پی یو موفقیت ما در این است که همیشه خطوط قرمز دیگران را رعایت کنیم امام صادق (ع) حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر زیرا با از بین رفتن حرمت ، حیا نیز از میان می رود که نگه داشتن حرمت مایه پایداری دوستی است . تحفالقول To become sucessful observe people's personal boundaries   موفقیت ما در این است که همیشه خطوط قرمز دیگران را رعایت کنیم

امام صادق (ع)

حرمت میان خود و برادرت را از بین نبر زیرا با از بین رفتن

حرمت ، حیا نیز از میان می رود که نگه داشتن حرمت

مایه پایداری دوستی است .

تحفالقول

To become sucessful observe

people's personal boundaries

 

]]>
راز های مو فقیت در زندگی 2010-09-04T20:47:13+01:00 2010-09-04T20:47:13+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/13 سیده سی پی یو نکته 1 فراموش نکن که همیشه پیشرفت ها مدیون تحمل سختی هاست. اما م علی (ع ) : اگر شکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری. نهج البلاغه Do not forget that a way to progress is to tolerate hardships.

نکته 1

فراموش نکن که همیشه پیشرفت ها مدیون تحمل سختی هاست.

اما م علی (ع ) :

اگر شکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری

و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری.

نهج البلاغه

Do not forget that a way to progress is

to tolerate hardships.

]]>
راه مو فقیت4 2010-08-26T14:14:20+01:00 2010-08-26T14:14:20+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/9 سیده سی پی یو این را به خاطر بسپارید شما برای آفرینش و نو آوری  خلق شده اید پس زندگیتان را صرف کار های  بیهوده نکنید و برای زیستن و زنده ماندن تلاش نکنید، زندگی کنید تا  دست به خلقت بزنید. هیچ کار خدا بیهوده و عبث  نیست بنابراین از آ فرینش شما هدفی بود ساعاتی را وقف خویش کنید ،به خویش بیندیشید که  برای چه آمده اید آمدنتان بهر چه بود .خویش را موشکافانه مورد تحلیل وبرسی قرار دهید در درونتان نیرویی است که دیگران فاقد آنند. یکی از دلایل نا امیدی افراد این است که   نعمت را در

این را به خاطر بسپارید شما برای آفرینش و نو آوری  خلق شده اید پس زندگیتان را صرف کار های  بیهوده نکنید و برای زیستن و زنده ماندن تلاش نکنید، زندگی کنید تا  دست به خلقت بزنید.

هیچ کار خدا بیهوده و عبث  نیست بنابراین از آ فرینش شما هدفی بود ساعاتی را وقف خویش کنید ،به خویش بیندیشید که  برای چه آمده اید آمدنتان بهر چه بود .خویش را موشکافانه مورد تحلیل وبرسی قرار دهید در درونتان نیرویی است که دیگران فاقد آنند.

یکی از دلایل نا امیدی افراد این است که   نعمت را در دیگران می بینند و از نعمت درون خود غافلند پس نعمت های وجودتان را بر کاغذی مکتوب کنید و هر شبانه روز قبل از خواب آنان را مرور وکمی بیندیشید می بینید که  کسی را باید شاکر باشید.این شکر نیروی وجودتان را دو چندان و نعمت وجودتان را جهانی می کند.

مطمئن باشید انسان ها خلیفه الله اند پس کارهایت باید خدا گونه باشد یعنی تو مسخر زمانه ای یعنی زمانه متعلق به  توست نه تو متعلق به  زمانه تو باید به زمانه بگویی چگونه باشد.در واقع باید خلقتی(کشفی) انجام دهی اگر چنین نکنی پاسخ گوی خالقی. و بدان انسانها  آمده اند تا پرده از حقیقت کنار زنند  پس خود را برای چنین روز بپروران.این را به خود بقبولان اگر خدا می تواند بیافریند پس تو که خدای زمینی تو نیز باید بتوانی خلق کتید .

]]>
راه موفقیت 3 2010-08-18T20:37:06+01:00 2010-08-18T20:37:06+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/8 سیده سی پی یو هیچ وقت و در هیچ شرایط خود را کوچک تصور نکنید این شما هستید که به  دنیا جهت می دهید خود را تسلیم شانس نکنید طوری رفتار کنید که گویی زمانه محتاج شماست نه، بهتر است بگویم باور کنید که وجود شما امری ضروری است وبدون خلقتتان جهان ناقص می شد. اگر دارای هدفی هستید تا رسیدن و به وقوع پیوستن آن  با کسی سخن نگویید  اما این به منزله آن نیست  که دیگران را از تکاپو و جهش دادن وراهنمایی محروم کنید اگر می خواهید در هدفتان پیروز باشید دیگران را در رسیدن به آرمانشان یاری رسانید شاید پله

هیچ وقت و در هیچ شرایط خود را کوچک تصور نکنید این شما هستید که به  دنیا جهت می دهید خود را تسلیم شانس نکنید طوری رفتار کنید که گویی زمانه محتاج شماست نه، بهتر است بگویم باور کنید که وجود شما امری ضروری است وبدون خلقتتان جهان ناقص می شد.

اگر دارای هدفی هستید تا رسیدن و به وقوع پیوستن آن  با کسی سخن نگویید  اما این به منزله آن نیست  که دیگران را از تکاپو و جهش دادن وراهنمایی محروم کنید اگر می خواهید در هدفتان پیروز باشید دیگران را در رسیدن به آرمانشان یاری رسانید شاید پله پیروزیتان با پله پیروزی او یکی باشد.

این را بیاموزیید انسان برای جمع آفرییده شده پس در جمع می توانید رشد کنید تا می توانید خود را با جمع وفق دهید.

این نکته را به خاطر بسپارید قبل از شما افرادی تا نیمه راه، راه شما را پیموده اند  آنان را بیابید و خود را به آنان نزدیک کنید آنان الگوو راهنمای خوبی برای شما تا رسیدن به آن مرحله هستند برای اینکه  شکستشان   را تکرار نکنید و یک قدم شما از آنان جلو ترید چون راه را می شناسید.

تا می توانید زندگینامه بزرگان را مطالعه کنید چرا که آشنایی با مشکلاتشان و روش مقابله با آن نیروی قدرت  شما را دو چندان کرده و انگیزه کافی برای داشتن هدف در شما ایجاد می کند.

]]>
زیبا 2010-08-18T15:04:10+01:00 2010-08-18T15:04:10+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/7 سیده سی پی یو زیبایی ناپایداروفظیلت جاودانه است   (گوته) آرزو کن عشقبازی خدا با بندهاش بگیره . دعا کن اون قدر خودتو شناخته باشی که به اونی که خیلی دوسش داری نزدیک بشی جلوی همون سجده بزنی بعد بوی خوب خوش آمدگویی را حس کنی چه طوری؟دعا کن خدا بهترین لحظه وثانیه از نظر تو برای عشق بازی با پاک ترین بنده اش انتخاب کنه وقتی باشه که گلهای سرخ محمد (ص)را رو سرت بریزه هر برگی که آروم آروم جلوی چشات سر بخورند بیافتند زیر پات یعنی پذیرفته شدی لبخندشو به راحت میبینی     

زیبایی ناپایداروفظیلت جاودانه است   (گوته)

آرزو کن عشقبازی خدا با بندهاش بگیره . دعا کن اون قدر خودتو شناخته باشی که به اونی که خیلی دوسش داری نزدیک بشی جلوی همون سجده بزنی بعد بوی خوب خوش آمدگویی را حس کنی چه طوری؟دعا کن خدا بهترین لحظه وثانیه از نظر تو برای عشق بازی با پاک ترین بنده اش انتخاب کنه وقتی باشه که گلهای سرخ محمد (ص)را رو سرت بریزه هر برگی که آروم آروم جلوی چشات سر بخورند بیافتند زیر پات یعنی پذیرفته شدی لبخندشو به راحت میبینی   

 

]]>
راه موفقیت 2 2010-08-15T07:28:11+01:00 2010-08-15T07:28:11+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/6 سیده سی پی یو   یکی از دلایل اصلی برای اینکه شما خودتان را خیلی حقیر و کوچک فرض می نماییداین است که شمابه خودتان قبولانده اید آنهایی که از شما بهتر هستند از شما نیز بهتر هستنداین موضوع صحت ندارد. محدودیتی وجود نداردبه جزء همان محدودیتی که خودتان با افکار بیهوده برای خود ایجاد می کنید. سعی کنید اهداف خود را به طور موشکافانه تعیین وسپس آنها را مکتوب کنیدو رویا های بزرگ را برای خود داشته باشید تنها رویاهای بزرگ می توانندروح انسان را وادار به حرکت نمایند.برای اینکه رویاهایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی د  

یکی از دلایل اصلی برای اینکه شما خودتان را خیلی حقیر و کوچک فرض می نماییداین است که شمابه خودتان قبولانده اید آنهایی که از شما بهتر هستند از شما نیز بهتر هستنداین موضوع صحت ندارد.

محدودیتی وجود نداردبه جزء همان محدودیتی که خودتان با افکار بیهوده برای خود ایجاد می کنید.

سعی کنید اهداف خود را به طور موشکافانه تعیین وسپس آنها را مکتوب کنیدو رویا های بزرگ را برای خود داشته باشید تنها رویاهای بزرگ می توانندروح انسان را وادار به حرکت نمایند.برای اینکه رویاهایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی.

زمان را 5 سال به جلو ببرید بعد زندگی در آن را ترسیم کنید.این شما هستید که باید تصویر آن رادر ذهنتان مجسم کنید.پس باید تصاویر را کاملآواضح ترسیم نماییدشما باید انگیزه کافی را در خود ایجاد نماییدوقتی تصویر ذهنی روشنی از وضعیت آینده تان خلق نمایید برای تبدیل آن به واقعیتی قابل ملموس فردی مثبت تر و دارای انگیزه قوی تر خواهید بود بدین گونه شما می توانید استعدادهای ذاتی خودتان را تقویت نماییدو باعث شوید تاایده های زیادی در ذهنتان شکل بگیرد که می توانند باعث تحقق تصاویر ذهنیتان شوند.با این کار اعتماد به نفستان بیشتر شود.

گرد آورنده : مهندس مقتدا

نویسنده : سی پی یو

]]>
راه موفقیت 2010-08-09T18:07:52+01:00 2010-08-09T18:07:52+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/3 سیده سی پی یو انسان همیشه مشکلات را نباید در پیرامون خود بررسی کند.چون همیشه در طبیعت و کائنات مشکلات وجود دارندو مو جب پخته شدن انسانها می شوداما چگونه این مشکلات پایان می یابد.کاملترین انسانها  بجای عوض کردن شرایط ، خود را سریعآ با شرایط جدید وفق می دهند پس باید خود را با دنیای جدید وفق دهیم کمی به خودمان فکر کنیم که چگونه با طبیعت کنار بیاییم و خود را طوری با آن وفق دهیم که روزگار به مراد ما بچرخد.پس باید خود را خوب بشناسیم( نیازها – ضعف ها و توانمندیها یمان ) و بعد به دنبال کشف استعدادها و حل مشکلا

انسان همیشه مشکلات را نباید در پیرامون خود بررسی کند.چون همیشه در طبیعت و کائنات مشکلات وجود دارندو مو جب پخته شدن انسانها می شوداما چگونه این مشکلات پایان می یابد.کاملترین انسانها  بجای عوض کردن شرایط ، خود را سریعآ با شرایط جدید وفق می دهند پس باید خود را با دنیای جدید وفق دهیم کمی به خودمان فکر کنیم که چگونه با طبیعت کنار بیاییم و خود را طوری با آن وفق دهیم که روزگار به مراد ما بچرخد.پس باید خود را خوب بشناسیم( نیازها – ضعف ها و توانمندیها یمان ) و بعد به دنبال کشف استعدادها و حل مشکلات و بر طرف کردن نیازهایمان باشیم.

برای اینکه از اکثریت جلو بیفتید باید منضبط باشید انضباطی که اکثر افراد فاقد آن می باشند.باید خود را به فردی که می تواند ومی خواهد به چنین هدفی برسد نزدیک کنیم.

در زیر آسمان هیچ چیز نو وتازه وجود ندارد این انسان است که دارای ذهن خلاق است و خداوند این قدرت را به هیچ موجودی جزء انسان نداده است.

طبیئت بی طرف است. برای آن هیچ فرقی نمی کند که شما جزء چه گروهی هستید و به کدام طبقه اجتماعی تعلق دارید.اگر شما همان کاری را که افراد موفق دیگر انجام داده اند انجام دهید پس باید همان نتیجه را بدست آوریدکه آنها بدست آورده اند.همیشه این نکته را به خاطر بسپارید که هیچکس بهتر از شما وهیچکس زرنگتر از شما نمی تواند باشد افکار مبهم ونا خوشایند را از ذهنتان بیرون بیاوریدو سعی کنید خود را دست کم نگیرید.

گرد آورنده : مهندس مقتدا

 نویسنده:سی پی یو

]]>
واقعیت را در چه می بینید 2010-08-08T06:22:16+01:00 2010-08-08T06:22:16+01:00 tag:http://avazedel.mihanblog.com/post/1 سیده سی پی یو در دنیای امروز من چیزی که به تصویر کشیده می شود دنیای واقعی نیست هر کس روند زندگی را در چیزی دنبال می کنندکه شاید اصلآ ارزش ندارد حیف ! تعداد کسانی که این راز را  بدانند خیلی کم است برخی هدف از آفرینش خود را در پیشرفت و نو آوری می پندارند و برخی حرص دنیای فانی دارند و برخی برای صعود خود حقوق دیگران را زیر پا گذاشته وفقط به خویش می اندیشند. ولی سوال مهم این است فانوس جاده موفقیت ما روشن هست یا باید در انتظار نور مهتاب بود؟آیا آنچه می اندیشیم با حقیقت مطابقت دارد یا نه؟ خوشا آنکه حقیقت در دنیای امروز من چیزی که به تصویر کشیده می شود دنیای واقعی نیست هر کس روند زندگی را در چیزی دنبال می کنندکه شاید اصلآ ارزش ندارد حیف ! تعداد کسانی که این راز را  بدانند خیلی کم است برخی هدف از آفرینش خود را در پیشرفت و نو آوری می پندارند و برخی حرص دنیای فانی دارند و برخی برای صعود خود حقوق دیگران را زیر پا گذاشته وفقط به خویش می اندیشند.

ولی سوال مهم این است فانوس جاده موفقیت ما روشن هست یا باید در انتظار نور مهتاب بود؟آیا آنچه می اندیشیم با حقیقت مطابقت دارد یا نه؟

خوشا آنکه حقیقت را یافت و...

نویسنده:سیده سی پی یو

 

]]>